Nie je to každy deň aby sa záhradammi, sa záhradami(ozvena) Turčianskej Galérie ozýval veselý detský džavot.

A to na pódiu ešte ani nebol náš "Ďuri". To ste mali počuť detváky jedny ako začali ziapať keď ten "šašo" vystrájal jednu skotačinu za druhou. Čas sa neúprosne posúval vpred a Ďurimu ostala už len posledná povinnosť v úvodnej časti nového formátu obľúbeného detského predstavenia "Cesta okolo sveta" a to privýtať hlavných protagonistov Fifa a Vierku

Detičky veselo rozhadzovali ručičkami a nožičkami a akousi infantilnou radosťou sa vašnivo pohybovali do chytľavého rytmu znamych skladieb. Čo mnohé netušili, bolo to, že sa počas úžasnej zábavy mnohému priučili. A tak prišla na radu malá prestávočka kde moderátor, a teraz už aj super kámoš malých detvákou, mohol vyskúšať čo všetko sa počas jeho neprítomnosti naučili. A že toho nebolo málo. Ďuri ani nestihol všetkých vyskúšať a už už sa utekal schovať pred vracajúcimi sa Fifom a Vierkou. Hrali totiž počas celého predstavenia schovavačku a detičky kamarádsky Jurka neprezradili.

Ako to už na týchto výchovno-zábavných predstaveniach pre deti býva, ani jeden z malých nezbedníkov nehcel aby sa skončilo. No ako všetko aj dnešný deň zábavy musel mať svoj koniec. A že nebol hocijaký. Deti si maly možnosť zahrať poslednú hru s moderátorom a potom sa osobne zoznámiť a odfotiť s účinkujúcimi. 

"Gusto"