Je nepopierateľné, že dobrý moderátor zohráva rozhodujúcu úlohu na podujatiach aj stretnutiach. Máme mnoho skúseností z moderovania eventov a preto sme sa rozhodli dať dohromady týchto desať praktických rád pre každého začínajúceho moderátora eventu.

Robte dôkladný prieskum

Keď máte za úlohu moderovať diskusiu, urobte dôkladný prieskum, aby ste pochopili kontext a aktuálne témy. Naplánujte si krátky hovor s každým prednášajúcim, aby ste si boli vedomí perspektívy, ktorú do diskusie vnášajú.

Zapamätajte si mená rečníkov

Nečítajte mená rečníkov z poznámok. Zapamätajte si ich, aby ste ľahko udržali očný kontakt s publikom a aby úvod bol účinnejší.

Pripravte si perfektnú otváraciu reč

Pripravte, nacvičte a doručte silné úvodné slová. Máte jeden pokus o skvelý úvod. Udržujte všetkých v strehu tým, že ich upútate na to, čo sa bude diať ďalej.

Poznajte svojich účastníkov

Zistite, prečo sa účastníci zúčastňujú na podujatí a čo vedia o danom predmete. Uľahčite rozhovory tak, aby zodpovedali ich očakávaniam, a pomôžte im z udalosti vyťažiť maximum.

Buďte radikálne neutrálni

Pri predstavovaní spíkrov je lepšie vyhnúť sa slovám ako „brilantné“ alebo „zaujímavé“. To umožňuje publiku vytvoriť si vlastný názor na základe skutočností, ktoré ste uviedli.

Buďte mostom medzi rečníkom a publikom

Zapojte publikum na každom kroku a tak často, ako môžete. Ako moderátor im dávajte otázky a nadväzujte na ich odpovede, aby ste rýchlo nadviazali spojenie.

Doprajte publiku dostatok času na formuláciu otázok

Ľudia, ktorí sa zúčastňujú prezentácií, sú často v režime počúvania. Keď je rečník otvorený otázkam, nechajte publikum premýšľať o tom, čo bolo povedané. Dajte im dve alebo tri minúty na formuláciu otázok a potom sa prepnite do interaktívneho režimu.

Vždy sa pýtajte po jednej otázke

Pracujte s otázkami, ktoré účastníci zadávajú prostredníctvom technológií, alebo sa jednoducho pýtajú naživo. Odošlite ich spíkrom v ich mene a vždy položte iba jednu otázku súčasne. Jednoduchými a výstižnými otázkami si udržíte publikum.

Sledujte reakcie publika

Pri komunikácii s publikom si prečítajte výrazy tváre, aby ste zistili, ako ľudia reagujú na rôzne otázky alebo vyjadrenia. Na základe týchto jemných podnetov zmerajte náladu publika a rozhodnite sa, kam by mala konverzácia pokračovať.

Na záver praktické zhrnutie

Pri uzatváraní diskusie nie je potrebné od každého spíkra dostať záverečný komentár. Zhrňte jedno záverečné vyhlásenie s klúčovou správou z diskusie aby ste divákom umožnili odísť s týmto poznaním.